13. Oktobar. 2021.

Na poziv sekretara Hrvatskog sabora, a u okviru Twinning projekta “Jačanje i daljnja podrška parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima EU integracija“, uposlenici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH) učestvovali su u studijskoj posjeti koja je organizovana u periodu od 10.10. do 13.10.2021. godine.

Ispred Parlamenta F BiH prisustvovali su: Ivan Miličević, sekretar, Adela Kulaš, šefica Kabineta predsjedavajućeg, Elvira Habota, šefica Odjela za evropske integracije Predstavničkog doma, Aida Hadžić-Salkić, šefica Odjela za evropske integracije, Alma Varaki, stručni saradnik za informisanje o poslovima u vezi s EU i Goran Božić, savjetnik predsjedavajućeg Doma naroda. Sastancima su također prisustvovali i predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta.

Prisutni su se susreli sa predstavnicima Hrvatskog sabora koji su podijelili svoja iskustva u oblasti EU integracija. Na sastancima se razgovaralo o organizaciji rada u Hrvatskom saboru tokom procesa pristupanja i danas, IPEX - platformi za razmjenu informacija među parlamentima, odnosima s javnošću u Hrvatskom saboru s osvrtom na aktivnosti u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a, e-Doc zakonodavnoj bazi Hrvatskog sabora, ulozi Stručne službe Hrvatskog sabora prije i nakon članstva u EU, aktivnostima Odjela za evropske poslove (priprema zastupnika, informisanje o EU) kao i o aktivnostima Odbora za evropske poslove (pravni temelji, radni program za razmatranje stavova).

Osim toga, prisutni su imali priliku da se susretnu i sa zastupnikom Davorom Stierom sa kojim su diskutovali o procesu pristupanja i Hrvatskoj kao članici