24. Januar. 2012.

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 7. sjednici Komisije (u daljnjem tekstu: Komisija), održanoj 24.01.2012.   razmatrala je  sljedeće:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Komisije za informiranje;
  2. Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Razmatranje Inicijative koju je podnijela članica Komisije Tanja Vučić.

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija  podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Komisije za informiranje

Zapisnik sa 6. sjednice Komisije je jednoglasno usvojen bez primjedbi.

2.  Statut Radio-televizije Federacije Bosne i  Hercegovine

Predstavnica Radio-televizije Federacije BiH gđa. Ranka Bećirbašić – izvršna direktorica Sektora pravnih poslova Radio-televizije Federacije BiH je upoznala članove Komisije o dostavljenom Statutu Radio-televizije Fedeacije BiH i obrazložila sam značaj i potrebu potvrđivanja ovog Statuta.
Potvrđivanje Statuta je zaista neophodno kako bi Federalna televizija mogla nastaviti sa radom, istakla je gđa. Bećirbašić.
Nakon što su prisutni članovi Komisije iznijeli svoja mišljenja, jednoglasno su usvojili sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Komisija za informiranje smatra da je Statut Radio-televizije Federacije BiH u skladu sa Zakonom i predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ide u parlamentarnu proceduru na potvrđivanje.

2. Razmatranje Inicijative koju je podnijela članica Komisije Tanja Vučić

Komisija za informiranje je razmotrila i primila k znanju podnesenu Inicijativu uvažene članice Komisije Tanje Vučić, a koja se odnosi na ažurnije održavanje web stranice Parlamenta Federacije BiH s ciljem što veće transparentnosti i prezentiranja rada građanima/posjetiocima web stranice Parlamenta Federacije BiH.
Također, poželjno je objavljivati aktivnosti rada Komisije kao i dodati poseban link sa popisom usvojenih Zakona u tekućem sazivu.
Na taj način poboljšat će se komunikacija sa zainteresiranim građanima, a koja je često onemogućena, istakla je članica Komisije Tanja Vučić.
Ostali članovi Komisije podržali su podnesenu Inicijativu i jednoglasno usvojili sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. 1. Predlaže se sekretaru Komisije da podnesenu Inicijativu dostavi rukovodstvu Predstavničkog doma na razmatranje kako bi se što prije poradilo na ažurnijem održavanju web stranice.
     
  2. 2. Komisija će na sljedeću redovnu sjednicu pozvati i osobe koje rade na ažuriranju web stranice Parlamenta Federacije BiH u cilju što bolje  komunikacije i saradnje.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određuje se  Željko Asić, predsjednik Komisije.