PREDSJEDNIK

Mladen Bošković

ZAMJENIK

Samer Rešidat

ČLANOVI


Amer Obradović
Mirsad Čamdžić
Elzina Pirić
Tašo Dacić
Ismet Osmanović
Eldar Čomor
Damir Mašić
Mario Mikulić
Matea Cakalin

KONTAKT

Sekretar Komisije za izbor i imenovanja

Bernarda Šimunović,
Tel: +387 33 216-784

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

Nadležnost

Komisija za izbor i imenovanje: prati provođenje ustavnih načela i zakonskih odredbi koje se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, pretresa sva pitanja u vezi sa izborom, imenovanjem, postavljenjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Komisija sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Federaciji, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje, postavljenje i razrješenje iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

O pitanjima izbora, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija Federacije, kad je predviđeno da se traži mišljenje, odnosno konsultovanje Predstavničkog doma, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama. 

Komisija, zajedno sa nadležnim radnim tijelom Doma naroda, postavlja rukovodeće državne službenike u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija