PREDSJEDNIK

Dženana Hodžić

ZAMJENIK

Ankica Kolar-Jurčević

ČLANOVI

Mustafa Hrvić
Azra Hadžić
Ismet Osmanović
Samila Zejćirović
Enver Jukanović

Ilijana Dronjić
Safer Demirović

Jasmina Zubić

 

KONTAKT

Sekretar Mandatno-imunitetske komisije

Bernarda Šimunović
Tel: +387 33 216-784

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Mandatno-imunitetska komisija: razmatra pitanja u vezi sa primjenom imuniteta poslanika u Predstavničkom domu; obavještava Predstavnički dom o slučajevima koji povlače prestanak mandata poslanika; obavlja poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata poslanika koji su naknadno izabrani. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija