PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA
Edin Mušić

POTPREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA
 Mladen Bošković

POTPREDSJEDAVAJUĆA PREDSTAVNIČKOG DOMA
Vesna Švancer