31. Oktobar. 2012.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 21. sjednici Odbora, održanoj dana 31.10.2012. godine, pored ostalog razmatrao:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagači: Safet Softić i Ibrahim Nadarević- skraćeni postupak;

2.  a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period  januar- decembar 2011. godine;

b)  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar- decembar 2011. godine;

c) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar – decembar 2011. godine;

d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći

I Z V J E Š T A J

Ad-1

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagači: Safet Softić i Ibrahim Nadarević- skraćeni postupak

Odbor za zdravstvo je dobio dopis od predlagača zakona da je povučen iz procedure Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je bio na dnevnom redu redovne sjednice pod tačkom 7., zakazane za 7. i 8. novembar 2012. godine. U vezi s tim, Odbor nije razmatrao ovu tačku dnevnog reda.

Ad-2

a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar- decembar 2011. godine

b) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar - decembar 2011. godine

c) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar – decembar 2011. godine

d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Odbor za zdravstvo detaljno je razmotrio  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar - decembar 2011. godine, Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar - decembar 2011. godine, te Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period januar – decembar 2011. godine, kao i Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koji je prezentirala gđa. Jasna Hasić - Slijepčević, zamjenica direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, te jednoglasno usvojio slijedeće:   

Z A K L J U Č K E

1.  Odbor smatra da su navedeni dokumenti prihvatljivi, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da ih usvoji.

2. Odbor traži od Vlade FBiH da u Budžetu FBiH za 2013. godinu planira Zakonom predviđena finansijska sredstva za Federalni fond solidarnosti, te da se ispoštuje zakonska obaveza.

3. U cilju obezbjeđivanja i stvaranja pretpostavki za uspješno korištenje zdravstvene zaštite, kao i povećanja kvaliteta zdravstvene zaštite osiguranih lica, Odbor traži od Federalnog ministarstva zdravstva i nadležnih kantonalnih ministarstava da postignu konsenzus oko Pravilnika o liječenju u inostranstvu, kao i da se donese prijedlog izmjena Odluke o osnovnom paketu pružanja zdravstvenih prava na nivou FBiH.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je prim. dr. Josip Jurišić, predsjednik Odbora.