PREDSJEDNIK

Adin Huremović

ZAMJENIK

Ramiz Karić

ČLANOVI

Bahrudin Šarić
Nasiha Pozder
Ivan Boban
Zlatko Ercegović
Enver Jukanović
Husein Topčagić
Adnan Efendić

Marijan Klaić
Tahir Nuhić

KONTAKT

Sekretar Odbora za promet i komunikacije
 

Lucija Novaković-Vujica
Tel: +387 33 217-269

E-mail: Lucija.Vujica-Novakovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za promet i komunikacije razmatra: politiku i programe obnove i razvoja Federacije u oblasti prometa i komunikacija, utvrđivanje politike i mjera za njenu realizaciju u oblasti prometa i komunikacija, zakone i druge propise iz nadležnosti Parlamenta Federacije u oblasti prometa i komunikacija i druga pitanja iz ove oblasti, a koja su u nadležnosti Parlamenta Federacije. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija