27. Novembar. 2012.

Komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za lokalnu samoupravu, na 8. sjednici održanoj 27.11.2012. godine u Sarajevu,razmatrala je prijedloge i nacrte zakona, odnosno drugih akata koje će delegirati Radnoj grupi za izradu Nacrta programa rada Doma u 2013.godini.

Posebnu pažnju Komisija je usmjerila na pitanja iz vlastite nadležnosti o kojima kao matično radno tijelo Doma odlučuje, a akoja su sadržana u pitanjima predloženim za Program rada, kao što su:

 • Analiza dosadašnje primjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine; (predlagateljica: - zastupnica dr.Hafeza Sabljaković, članica Komisije);
 • Zakon o Fondu za brži razvoj izrazito nerazvijenih opština u Federaciji Bosne i Hercegvine;
 • Zakon o proglašenju gradova u statusu jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 5. stav 3. Zakona  o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (predlagač: – zastupnik, prof.dr. Mirko Pejanović);
 • Zakon o oružju u Federaciji BiH;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za zaštitu okoliša  i energetsku efikasnost Federacije BiH;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima,
 • Program ruralnog razvoja;
 • Informacija o stanju u oblkasti sigurnosti hrane i aktivnostima Vlade FBiH za podršku implementacije Mape puta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla;
 • Informacija o usaglašavanju sistema strateškog planiranja i koordinacije javnih politika u Federaciji BiH,
 • Izrada strateških dokumenata za obaveze BiH ( u čemu FBiH ima određeni aktivitet- Ministarstvo okoliša i turizma) prema međunarodnim ugovorima u oblasti klimatskih promjena (predlagač:UNDP,Projekt integralnog lokalnog razvoja);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Zakon o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave;
 • Zakon o medjuopštinskoj saradnji (predlagač: Savez opština i gradova Federacije BiH);

Istovremeno, Komisija je podržala inicijativu Saveza opština i gradova Federacije BiH da urgentnim pismom ažurira aktivnosti Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi Zakon o premjeru i katastru nekretnina i Zakon o šumama, što prije bili u dnevnom redu sjednice ovog doma tim prije jer je Predstavnički dom završio proceduru usvajanja Zakona o premjeru i katastru nekretnina, dok je Zakon o šumama prošao raspravu u prvom čitanju.

Za sve navedene zakone, analize, informacije i druge predložene dokumente Komisija će Radnoj grupi za izradu Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH naznačiti i editore, odnonso nosioce izrade kao sto su nadležna ministarstva u Vladi FBiH i Inreresorne radne grupe, ostavljajući mogućnost da se njeni članovi aktivno uključe u taj proces po ukazanoj potrebi.