03. Decembar. 2012.

Obavještavam Vas da će  11. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u ponedjeljak, 03. decembra 2012. godine sa početkom  u 12 sati.  Za 11. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2013. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2013. godinu – hitni postupak.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.