PREDSJEDNIK

Dževad Adžem

ZAMJENIK

Rahim Gadžić

ČLANOVI


Mujo Hasić
Mustafa Hrvić
Zijat Mušić
Tašo Dacić
Hasan Muratović
Boro Krišto
Marijan Klaić
Šemsudin Kavazović
Matea Cakalin

KONTAKT

Sekretar Odbora za boračka i
invalidska pitanja

 

Stela Ibrović (privremeno)

Tel: +387 33 209-720; lokal 244

E-mail: Stela.Ibrovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija