U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkomdomu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma ).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga. 

 

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA
U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
(MANDAT 2018-2022 .)

 

Redni Broj Naziv stranke Predsjednik i zamjenik
               1. Stranka demokratske akcije (SDA)

Adnan Efendić, predsjednik

 

2. Hrvatska demokratska zajednica BiH - HDZ-HNS

Marijan Klaić, predsjednik

Ivica Pavković, zamjenik predsjednika

3. Socijaldemokratska partija BIH

Damir Mašić, predsjednik

Mira Grgić, zamjenik predsjednika

4.

Demokratska Fronta

 

Alma Kratina, predsjednik
5. Naša stranka

Sabina Ćudić, predsjednik

Nasiha Pozder, zamjenik predsjednika

6. Klub nezavisnih zastupnika

 

Zlatko Ercegović, predsjednik

7. Klub nezavisnih zastupnika "DRŽAVA"

 

Adis Arapović, predsjednik

8. Savez za bolju budućnost BIH - Fahrudin Radončić

 

Sanela Prašović-Gadžo, predsjednik

9. HDZ 1990 - Samostalni zastupnici

Boro Krišto, predsjednik

Petar Galić, zamjenik predsjednika

10. Klub poslanika Narod i Pravda i Nezavisni blok

Goran Akšamija-, predsjednik

Amer Obradović, zamjenik predsjednika

11. Pokret demokratske akcije PDA

Elzina Pirić, predsjednik

Azmir Husić, zamjenik predsjednika

12. Klub A-SDA za europsku BiH-zajedno

Irfan Durić, predsjednik

Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika