U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika predsjednika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga. 

 

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA
U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
(MANDAT 2018-2022 .)

 

Br.

KLUBOVI POLITIČKIH STRANAKA

PREDSJEDNICI KLUBOVA

1.

Stranka demokratske akcije

Asim Sarajlić, predsjednik
Osman Ćatić, zamjenik predsjednika

2.

Socijaldemokratska partija BIH

Damir Mašić, predsjednik
Mira Grgić, zamjenica predsjednika

3.

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,
HSS SR-od 8.1.2019.Klub HDZ-HNS

Dr.Mladen Bošković, predsjednik
 

4.

DF-GS,Željko Komšić:BiH pobjeđuje!

Alma Kratina, predsjednica

5.

SBB-Fahrudin Radončić

Azra Hadžić-Bećirspahić, predsjednica
Munib Jusufović,zamjenik predsjednice

6.

Naša stranka

Sabina Ćudić, predsjednica
Nasiha Pozder, zamjenica predsjednice

7.

Pokret demokratske akcije

Elzina Pirić,predsjednica
Azmir Husić, zamjenik predsjednice

8.

Nezavisni blok

Eldin Vrače, predsjednik
Dženana Halilović, zamjenica predsjednika

9. A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU-ZAJEDNO Irfan Durić, predsjednik
Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika
10. HDZ 1990 I LABURISTI Boro Krišto, predsjednik
Mirvet Beganović, zamjenik predsjednika