U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu domu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma ).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslnika ima predsjednika i zamjenika kluba zastupnika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga. 

 

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA
U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
(MANDAT 2018-2022 .)

 

Redni broj

Naziv stranke

Predsjednik i zamjenik

1.      

Stranka demokratske akcije

 

 

Adnan Efendić, predsjednik

 

2.     

HDZ BIH- HNS

 

Marijan Klaić, predsjednik

Ivica Pavković, zamjenik predsjednika

 

3.     

Socijaldemokratska partija BIH

Damir Mašić, predsjednik

Mira Grgić, zamjenik predsjednika

4.     

Demokratska Fronta

Alma Kratina, predsjednik

 

 

 

5.     

Savez za bolju budućnost

 

 

Sanela Prašović-Gadžo, predsjednik

 

6.     

Naša stranka

Sabina Ćudić, predsjednik

 

Nasiha Pozder, zamjenik predsjednika

 

7.     

Pokret demokratske akcije PDA

Elzina Pirić,predsjednik

 

Azmir Husić, zamjenik predsjednika

 

 

8.     

Klub poslanika Narod i pravda i Nezavisni blok

Goran Akšamija, predsjednik

 

Amer Obradović, zamjenik predsjednika

    9.

 

Klub nezavisnih zastupnika

 

 

Zlatko Ercegović, predsjednik

    10.

Klub A-SDA za Evropsku BIH-zajedno

Irfan Durić, predsjednik

 

Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika

     11. 

 

Klub HDZ 1990 - samostalni zastupnici

 

Boro Krišto, predsjednik

Petar Galić, zamjenik predsjednika