PREDSJEDNIK

Ahmed Džubur

ZAMJENIK

Sanela Klarić

ČLANOVI

Mile Atlagić
Mujo Hasić
Alma Kratina
Hamdija Abdić
Senad Mašetić
--------------
Stanko Musa
Šemsudin Kavazović
Matea Cakalin


 

KONTAKT

Sekretar Odbora za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo

 

Aida Pokrklić (privremeno)

E-mail: Aida.Pokrklic@parlamentfbih.gov.ba

 

Nadležnost

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo razmatra pitanja: o razvoju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; o ekonomskom položaju i udruživanju zemljoradnika; o politici korišćenja zemljišta na federalnom nivou, posebno poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta; upravljanju šumama i šumskim zemljištem; o lovu i ribolovu; o zdravstvenoj zaštiti stoke i divljači i zaštiti bilja; o režimu voda; zaštiti od elementarnih nepogoda; o meteorološkoj, hidrološkoj i seizmološkoj službi; o programima razvoja u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i o drugim pitanjima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija