11. April. 2013.

Obavještavam Vas da će nastavak 19. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održan u četvrtak, 11. aprila 2013. godine, u 10.00 sati prema već utvrđenom dnevnom redu:

5. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave

6. Nacrt zakona o hemikalijama

7.  Nacrt zakona o pomoći na cesti

8. Nacrt zakona o biocidima

9. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH

10. Prijedlog Zaključka o osnivanju Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

11. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću
b)Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Bank International AG
c) Usaglašeni zapisnik sa pregovora
d) Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta Modernizacija Univerziteta u Bihaću

12. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
b) Kreditni sporazum za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ između BiH koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit Bank Austria AG
c) Usaglašeni zapisnik sa pregovora
d) Informacija o zaduženju po Sporazumu o kreditu između BiH i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“

13. Prijedlog finansijskog plana – proračuna FERK-a za 2013. godinu

14. Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i Procjene plana za 2014. i 2015. godinu

15.Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu

16. Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. Godinu

17. Prijedlog Odluke o zaduživanju sekretara oba Doma Parlamenta FBiH da pripreme tekst Odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH

18. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.