07. Maj. 2013.

Obavještavam Vas da će nastavak 19. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održan u utorak, 07. maja 2013. godine, u 10.00 sati prema već utvrđenom dnevnom redu:

16. Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. Godinu

17. Prijedlog Odluke o zaduživanju sekretara oba Doma Parlamenta FBiH da pripreme tekst Odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH

18. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.