04. Juni. 2013.

Obavještavam Vas da će nastavak 17. vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,  na osnovu Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Zaključaka Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za predsjednika FBiH, a u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak, 04. juna 2013. godine, u 10.00 sati. 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.