29. Oktobar. 2013.

Obavještavam Vas da će 23. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak i srijedu, 29. i 30. oktobra 2013. godine u 10.00 sati. Za 23. redovnu sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED

 1. Prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH – hitni postupak,
 3. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 7. Prijedlog zakona o budžetima u FBiH,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 10. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH,
 11. Prijedlog Odluke o davanju aglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – DRIN,
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2013. – 2016. godine,
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između BiH i Kreditanstalt fur Wederaufbau (KfW) za realizaciju Projekta „Vjetropark Podveležje“
 14. Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,
 15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu,
 16. Prijedlog statuta Zavoda za  javno  zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 17. Izvještaj o odobrenim pomilovanjima za 2012. godinu, predlagač: predsjednik FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.