21. Novembar. 2013.

Obavještavam Vas da će 25. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,  u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u  četvrtak, 21. novembra 2013. godine, u 10.00 sati.  Za 25. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Nacrt Budžeta FBiH za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata FBiH za period 2014.-2016. godine,
  2. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.