Predstavnički dom ima Stručnu službu u kojoj rade državni službenici i namještenici i koji izvršavaju poslove za potrebe Predstavničkog doma, klubova stranaka i radnih tijela.

U Stručnoj službi Predstavničkog doma postoje četiri organizaciona dijela i to:

  1. Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma
  2. Kabinet potpredsjedavajućih
  3. Kabinet sekretara Predstavničkog doma
  4. Služba radnih tijela Predstavničkog doma

Stručna služba Predstavničkog doma obavlja tačno utvrđene poslove koji su predviđeni Ustavom, zakonima, Poslovnikom Predstavničkog doma i internim pravnim aktima.

DALJE O POSLOVIMA STRUČNE SLUŽBE MOŽETE PRONAĆI OVDJE.