28. Januar. 2014.

Obavještavam Vas da će 21. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,  u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u  utorak, 28. januara 2014. godine, u 10.00 sati.  Za 21. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH – hitni postupak,
  2. Prijedlog zaključka o formiranju Povremenog radnog tijela Predstavničkog doma za utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama FBiH i preduzećima u vlasništvu FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.