28. Januar. 2014.

Obavještavam Vas da će  nastavak 26. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u utorak i srijedu, 28. i 29. januara  2014. godine u 10,00. sati sa preostalim tačkama dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona  o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona  o izmjenama  Zakona  o utvrđivanju i načinu izmirenja  unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona  o zaštiti korisnika  finansijskih usluga,
 4. Prijedlog zakona  o finansijskoj konsolidaciji  privrednih društava  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama  zakona  o poticanju razvoja  male privrede,
 6. Prijedlog zakona   o izmjenama i dopunama Zakona  o lovstvu,
 7. Prijedlog zakona  o  prekršajima,
 8. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt  zakona   o izmjenama i dopunama  Krivičnog  zakona  Federacije  Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o ministarskim, vladinim  i  drugim imenovanjima FBiH,
 11. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona  o unutrašnjoj trgovini,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008.  godine do 31.12.2012. godine,
 13. Nacrt zakona  o nedopuštenom oglašavanju,
 14. Nacrt zakona  o privrednim društvima,
 15. Nacrt zakona o javnom privatnom partnerstvu,
 16. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Erste bank Oesterrechischen sparkassen AG za  realizaciju  Projekta  „Nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za  obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju  Projekta vodovod i kanalizacija Sarajevo,
 18. Obračun sredstava  u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 19. a) Statut Regulatorne komisije  za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  b) Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2014. godinu,
 20. Izvještaj Parlamentarne komisije  odgovorne za reviziju  o Revizijskom izvještaju Budžeta Federacije  Bosne i Hercegovine  i revidiranih korisnika Budžeta Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 21. Usaglašavanje  tekstova  prijedloga zakona  i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH:
  a) Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama zakona  o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  b)Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, 
 22. Izbori i imenovanja.