24. Juli. 2014.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

28. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za četvrtak, 24. jula 2014. godine, sa početkom u 10,00 sati.

Za 28. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2014. godinu – hitni postupak,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH – hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o privrednim društvima – hitni postupak,
  5. Prijedlog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana – hitni postupak,
  6. Prijedlog zakona o gradu Široki Brijeg – hitni postupak,
  7. Prijedlog zakona o gradu Bihać – hitni postupak,
  8. Prijedlog zakona o gradu Zenica – hitni postupak,
  9. Prijedlog zakona o gradu Tuzla – hitni postupak
  10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti žiranta u FBiH, predlagač: Aida Čikić – hitni postupak.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.