SPISAK POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BIH

1. Abdić Hamdija

POSLANIČKI KARTON

e-mail: hamdija.abdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Begić Samira

POSLANIČKI KARTON

e-mail: samira.begic@parlamentfbih.gov.ba

3. Dacić Tašo

POSLANIČKI KARTON

e-mail: taso.dacic@parlamentfbih.gov.ba

4. Čomor Eldar

POSLANIČKI KARTON

e-mail: eldar.comor@parlamentfbih.gov.ba

5. Majra Dautbegović

POSLANIČKI KARTON

e-mail: majra.dautbegovic@parlamentfbih.gov.ba

6. Efendić Adnan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: adnan.efendic@parlamentfbih.gov.ba

7. Gadžić Rahim

POSLANIČKI KARTON

e-mail: rahim.gadzic@parlamentfbih.gov.ba

8. Galijašević Miralem

POSLANIČKI KARTON

e-mail: miralem.galijasevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Hodžić Dženana

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dzenana.hodzic@parlamentfbih.gov.ba

10. Ibrišimović Jasminka

POSLANIČKI KARTON

e-mail: jasminka.ibrisimovic@parlamentfbih.gov.ba

11. Jukanović Enver

POSLANIČKI KARTON

e-mail: enver.jukanovic@parlamentfbih.gov.ba

12. Kaknjo Suad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: suad.kaknjo@parlamentfbih.gov.ba

13. Kamber Asim

POSLANIČKI KARTON

e-mail: asim.kamber@parlamentfbih.gov.ba

14. Kaplan Salmir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: salmir.kaplan@parlamentfbih.gov.ba

15. Kokić-Hinović Adisa

POSLANIČKI KARTON

e-mail: adisa.kokic-hinovic@parlamentfbih.gov.ba

16. Mahmutbegović Melika

POSLANIČKI KARTON

e-mail: melika.mahmutbegovic@parlamentfbih.gov.ba

17. Mašović Amor

POSLANIČKI KARTON

e-mail: amor.masovic@parlamentfbih.gov.ba

18. Mazić Edita

POSLANIČKI KARTON

e-mail: edita.mazic@parlamentfbih.gov.ba

19. Mušić Zijat

POSLANIČKI KARTON

e-mail: zijat.music@parlamentfbih.gov.ba

20. Osmanović Ismet

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ismet.osmanovic@parlamentfbih.gov.ba

21. Makić Bajro

POSLANIČKI KARTON

e-mail: bajro.makic@parlamentfbih.gov.ba

22. Pojskić Belma

POSLANIČKI KARTON

e-mail: belma.pojskic@parlamentfbih.gov.ba

23. Rošić Husein

POSLANIČKI KARTON

e-mail: husein.rosic@parlamentfbih.gov.ba

24. Zaimović Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba

25. Zildžić Salko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: salko.zildzic@parlamentfbih.gov.ba

26. Zejćirović Samila

POSLANIČKI KARTON

e-mail: samila.zejcirovic@parlamentfbih.gov.ba

27. Zuko Kenela

POSLANIČKI KARTON

e-mail: kenela.zuko@parlamentfbih.gov.ba

 

HDZ BiH- HNS

1. Baković Ante

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ante.bakovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Bošković Mladen

POSLANIČKI KARTON I BIOGRAFIJA

e-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

3. Čavara Marinko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: marinko.cavara@parlamentfbih.gov.ba

4. Dejanović Delfa

POSLANIČKI KARTON

e-mail: delfa.dejanovic@parlamentfbih.gov.ba

5. Galić Petar

POSLANIČKI KARTON

e-mail: petar.galic@parlamentfbih.gov.ba

6. Klaić Marijan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: marijan.klaic@parlamentfbih.gov.ba

7. Knezović Dario

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dario.knezovic@parlamentfbih.gov.ba

8. Kolar-Jurčević Ankica

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ankica.kolar-juricevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Cakalin Matea

POSLANIČKI KARTON

e-mail: matea.cakalin@parlamentfbih.gov.ba

10. Martić Josip

POSLANIČKI KARTON

e-mail: josip.martic@parlamentfbih.gov.ba

11. Mikulić Mario

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mario.mikulic@parlamentfbih.gov.ba

12. Milićević Jelka

POSLANIČKI KARTON

e-mail: jelka.milicevic@parlamentfbih.gov.ba

13. Dronjić Ilijana

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ilijana.dronjic@parlamentfbih.gov.ba

14. Musa Stanko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: stanko.musa@parlamentfbih.gov.ba

15. Opsenica Goran

POSLANIČKI KARTON

e-mail: goran.opsenica@parlamentfbih.gov.ba

16. Pavković Ivica

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ivica.pavkovic@parlamentfbih.gov.ba

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1. Mujkanović Marina

POSLANIČKI KARTON

e-mail: marina.mujkanovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Boban Ivan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ivan.boban@parlamentfbih.gov.ba

3. Čengić Irfan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: irfan.cengic@parlamentfbih.gov.ba

4. Grgić Mira

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mira.grgic@parlamentfbih.gov.ba

5. Hasić Mujo

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mujo.hasic@parlamentfbih.gov.ba

6. Helez Nijaz

POSLANIČKI KARTON

e-mail: nijaz.helez@parlamentfbih.gov.ba

7. Karajbić Elvir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: elvir.karajbic@parlamentfbih.gov.ba

8. Mašić Damir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: damir.masic@parlamentfbih.gov.ba

9. Muslić Albin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: albin.muslic@parlamentfbih.gov.ba

10. Prlić Lana

POSLANIČKI KARTON

e-mail: lana.prlic@parlamentfbih.gov.ba

11. Zubić Jasmina

POSLANIČKI KARTON

e-mail: јаsmina.zubic@parlamentfbih.gov.ba

12. Muratović Hasan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: hasan.muratovic@parlamentfbih.gov.ba

 

DF-GS ,Željko Komšić:BiH pobjeđuje!

1. Adžem Dževad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dzevad.adzem@parlamentfbih.gov.ba

2. Đukić Mara

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mara.djukic@parlamentfbih.gov.ba

3. Džubur Ahmed

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ahmed.dzubur@parlamentfbih.gov.ba

4. Hrvić  Mustafa

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mustafa.hrvic@parlamentfbih.gov.ba

5. Kratina Alma

POSLANIČKI KARTON

e-mail: alma.kratina@parlamentfbih.gov.ba

6. Rešidat Samer

POSLANIČKI KARTON

e-mail: samer.residat@parlamentfbih.gov.ba

7. Žilić Hajrudin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: hajrudin.zilic@parlamentfbih.gov.ba

 

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - FAHRUDIN RADONČIĆ

1. Huremović Adin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: adin.huremovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Kacila Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.kacila@parlamentfbih.gov.ba

3. Kavazović Šemsudin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: semsudin.kavazovic@parlamentfbih.gov.ba

4. Mujanović-Glamočanin Faika

POSLANIČKI KARTON

e-mail: faika.mujanovic-glamocanin@parlamentfbih.gov.ba

5. Prašović-Gadžo Sanela

POSLANIČKI KARTON

e-mail: sanela.prasovic-gadzo@parlamentfbih.gov.ba

 

NAŠA STRANKA

1. Čamdžić Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.camdzic@parlamentfbih.gov.ba

2. Ćudić Sabina

POSLANIČKI KARTON

e-mail: sabina.cudic@parlamentfbih.gov.ba

3. Klarić Sanela

POSLANIČKI KARTON

e-mail: sanela.klaric@parlamentfbih.gov.ba

4.Kuskunović Amela

POSLANIČKI KARTON

e-mail: amela.kuskunovic@parlamentfbih.gov.ba

5. MELANK Miomirka Mila

POSLANIČKI KARTON

e-mail: miomirka.melank@parlamentfbih.gov.ba

6. Pozder Nasiha

POSLANIČKI KARTON

e-mail: nasiha.pozder@parlamentfbih.gov.ba

 

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE (PDA BiH)

1. Husić Azmir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: azmir.husic@parlamentfbih.gov.ba

2. Pirić Elzina

POSLANIČKI KARTON

e-mail: elzina.piric@parlamentfbih.gov.ba

3. Topčagić Husein

POSLANIČKI KARTON

e-mail: husein.topcagic@parlamentfbih.gov.ba

 

HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990 – HSP BIH - HNL

1. Faletar Luka

POSLANIČKI KARTON

e-mail: luka.faletar@parlamentfbih.gov.ba

2. Krišto Boro

POSLANIČKI KARTON

e-mail: boro.kristo@parlamentfbih.gov.ba

 

A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU-ZAJEDNO

1. Demirović Safer

POSLANIČKI KARTON

e-mail: safer.demirovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Durić Irfan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: irfan,duric@parlamentfbih.gov.ba

3. Nuhić Tahir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: tahir.nuhic@parlamentfbih.gov.ba

 

PO NAROD I PRAVDA I NEZAVISNI BLOK

1. Akšamija Goran

POSLANIČKI KARTON

e-mail: goran.aksamija@parlamentfbih.gov.ba

2. Pindžo Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.pindzo@parlamentfbih.gov.ba

3. Obradović Amer

POSLANIČKI KARTON

e-mail: amer.obradovic@parlamentfbih.gov.ba

4. Mašetić Senad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: senad.masetic@parlamentfbih.gov.ba

LABURISTIČKA STRANKA BIH

1. Đogić Elma

POSLANIČKI KARTON

e-mail: elma.dogic@parlamentfbih.gov.ba

 

NEZAVISNI ZASTUPNICI