29. Decembar. 2014.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

1. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 29. decembra 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Za 1. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar – mart 2015. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH, predlagači: klubovi zastupnika  u Predstavničkom domu SDA, HDZ i DF – hitni postupak.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

1. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 29.12.2014. godine

Sjednica je počela u 11.42.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mladen Bošković, Nermin Nikšić, Esad Bašagić i Rusmir Mesihović.

Odsustvo sa sjednice opravdao je i Hasan Muratović, te zbog zdravstvenih razloga neće moći na današnjoj sjednici preuzeti mandat zastupnika.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se prešlo na rad rečeno je da je Mandatno-imunitetska komisija Predstavničkog doma na sjednici, održanoj 22.12.2014. godine, razmatrala verifikaciju mandata Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

U ime Mandatno-imunitetske komisije dodatno obrazloženje dao je Sead Kadić.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je izvještaj Mandatno-imunitetske komisije i time verifikovani mandati Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

Novoizabrani zastupnici Ramiz Meša i Rasim Omerović dali su svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjedavajući Mušić predložio je da se u dnevni red kao 3. tačka uvrsti - Izbori i imenovanja - kako bi se izvršila popuna radnih tijela članovima.

Uslijedilo je izjašnjavanje o hitnosti postupka.

Klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF predložili su da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH razmatra po hitnom postupku što je i usvojeno, sa 62 glasa za, uz četiri glasa protiv i uz 13 uzdržanih glasova.

Sa 61 glasom za, uz jedan glas protiv i uz 15 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak,
  3. Izbori i imenovanja.

1.    Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obazloženje dao je ministar Ante Krajina.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Dženan Đonlagić.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Boris Barun.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Slavica Josipović, Mahir Nurkanović, Sead Jusić, Ismet Osmanović, Muharem Fišo, Nasir Beganović i Munib Jusufović.

Sa 60 glasova za, uz jedan glas protiv i uz 16 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine.

2.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH utvrdili su klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH obrazloženje je dao ministar Ante Krajina.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazloženje je dao Dženan Đonlagić.

U ime Komisije za lokalnu samoupravu diskutovao je Elvir Karajbić.

U raspravi su učestvovali Zdravko Kuzman i Nasir Beganović.

Sa 76 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

3.    Izbori i imenovanja

Marinko Čavara, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, dao je dodatno obrazloženje, te pročitao novoizabrane članove u sljedećim komisijama: Ustavna komisija predložen je Nasir Beganović; Zakonodavno-pravna komisija Faruk Ćupina i Edin Memić; Administrativna komisija Munib Jusufović; Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Munib Jusufović predsjednik, a član Vesna Švancer; Komisija za sigurnost Mahir Nurkanović i Sead Jusić; Komisija za izbor i imenovanje Nasir Beganović, Komisija za informiranje Vesna Švancer zamjenik predsjednika, a član Jasna Duraković-Hadžiomerović; Komisija za jezička pitanja Zana Marjanović predsjednica; Mandatno-imunitetska komisija Mahir Nurkanović zamjenik predsjednika, a članovi Bahrudin Hadžiefendić i Vesna Švancer; Komisija za jednakopravnost spolova Jasna Duraković-Hadžiomerović predsjednica, članovi Anela Šestić-Begović, Azra Hadžić i Mehrudin Švago; Komisija za lokalnu samoupravu Faruk Ćupina zamjenik predsjednika, a član Sanel Razić; Komisija za pitanja mladih Azra Hadžić zamjenik predsjednika; Etička komisija članovi Anela Šestić-Begović i Zlatko Kravić; Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku članovi Ramiz Meša i Sanel Razić; Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju predsjednik Enevr Merdić, a članovi Mahir Nurkanović i Sanel Razić; Odbor za promet i komunikacije članovi Enver Merdić i Šemsudin Kavazović; Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju članovi Jasna Duraković-Hadžiomerović i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za pravdu i opću upravu članovi Faruk Ćupina, Nasir Beganović i Azra Hadžić; Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica Mehrudin Švago i Vesna Švancer; Odbor za obrazovanje nauku, kulturu i sport, Bahrudin Hadžiefendić zamjenik predsjednika i članovi Ramiz Meša i Zana Marjanović; Odbor za boračka i invalidska pitanja Sead Jusić i Šemsudin Kavazović; Odbor za rad i socijalnu zaštitu članovi Anela Šestić-Begović i Zana Marjanović; Odbor za zdravstvo članovi Zlatko Kravić i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo članovi Mehrudin Švago, Šemsudin Kavazović i Enver Merdić; Odbor za prostorno uređenje stambeno-komunalnu politiku ekologiju i turizam član Sead Jusić.

Sa 78 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući je zaključio rad 1. vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u 14.06.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.