09. Februar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

2. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 09. februara 2015. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Za 2. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 1.1. do 31.3.2015. godine,
  3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za period 1.1. do 31.3.2015. godine,
  4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1.1. do 31.3.2015. godine.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

2. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 09.02.2015. godine

Sjednica je počela u 11.20.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nermina Zahirović, Elma Đogić i Salmir Kaplan.

Prije nego se počelo sa radom, potrebno je izvršiti verifikaciju mandata Hasanu Muratoviću.

Mandatno-imunitetska komisija, na svojoj sjednici 22.12.2014. godine obavila je svoj dio posla i predsjednik Komisije je na prošloj sjednici obrazložio izvještaj.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom usvojio je izvještaj Mandatno-imunitetske komisije i time je verificiran mandat zastupniku Hasanu Muratoviću.

Zastupnik Hasan Muratović dao je svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda niko nije učestvovao.

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH,
  2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2015. godine,
  3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravastvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 01.01. do 31.03.2015. godine,
  4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje  za period 01.01. do 31.03.2015. godine,

1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH

Centralna izborna komisija ovjerila je zajedničku kandidatsku listu predlagača Kuba delegata bošnjačkog naroda, Kluba delegata hrvatskog naroda i  pet delegata Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH za predsjednika i dva potpredsjenika Federacije BiH.

Na zajedničkoj kandidatskoj listi predloženi su: Marinko Čavara za predsjednika Federacije BiH iz reda hrvatskog naroda, a za potpredsjednike su predloženi Melika Mahmutbegović iz reda bošnjačkog naroda i Milan Dunović iz reda srpskog naroda.

Komisija za izbor  i imenovanje razmatrala je ovaj prijedlog.

U ime Komisije za izbor i imenovanje dodatno obrazloženje dao je Safet Kešo.

Budući da niko nije učestvovao u diskusiji, sa 60 glasova za, bez  glasova protiv i uz 28 uzdržanih glasova, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH  donio je Odluku o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i potpredsjenike Federacije BiH.

2.  Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2015. godine,

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2015. godine.

3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravastvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 01.01. do 31.03.2015. godine,

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravastvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje  za period 01.01. do 31.03.2015. godine,

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela idostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i uz 19 uzdržanih glasova usvojen je  Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje  za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

Predsjedavajući je kazao da će poslije sjednice Predstavničkog doma, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH održati sjednicu, kako bi raspravljali o Odluci Centralne izborne komisije, te da će se nakon toga održati 3. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući je zaključio 2. vanrednu sjednicu u 15.46.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.