09. Februar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

3. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 09. februara 2015. godine, sa početkom u 14,00 sati.

Za 3. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

3. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 09.02.2015. godine

Sjednica je počela u 13.50

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nermina Zahirović, Elma Đogić i Salmir Kaplan.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenema i dopunama dnevnog reda niko nije učestvovao.

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv u uz 18 uzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

1.      Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,

2.      Izbori i imenovanja.

1.      Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bisne i Hercegovine

Na drugoj vanrednoj sjednici Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku konstituirajnuće sjednice nije donio Odluku o prihvatanjuu zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, jer ista nije dobila potrebnu većinu glasova u svakom klubu naroda.

Na istoj sjednici, Dom naroda ponovo je utvrdio zajedničku listu kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH koju nam je dostavila predsjedavajuća Doma naroda, te je ista dostavljena zastupnicima na klupe.

Na zajedničkoj kandidatskoj listi predloženi su: Marinko Čavara za predsjednika Federacije BiH iz reda hrvatskog naroda, a za potpredsjednike Melika Mahmutbegović iz reda bošnjačkog naroda i Milan Dunović iz reda srpskog naroda.

Komisija za izbor i imenovanje razmatrala je tačku – Prihvatanje zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH  i utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Uime Komisije, Safet Kešo dao je dodatno obrazloženje.

U diskusiji su učestvovali: Sead Jusić, Dennis Gratz, Elvir Karajbić, Nasir Beganović, Boro Krišto i Muharem Fišo.

U ime Naše stranke Dennis Gratz, kazao je da Naša stranka neće podržati kandidatsku listu.

Elvir Karajbić, uime Kluba zastupnika SDP-a, kazao je da neće podržati predloženu listu kandidata.

Nasir Beganović zakođer je kazao da Kluba zastupnika SBB-a neće podržati listu, te će prilikom glasanja biti uzdržani.

Boro Krišto  kazao je da će Klub zastupnika HDZ1990 biti uzdržan.

Muharem Fišo kazao je da će  Klub zastupnika BPS-Sefer Halilović podržati listu kandidata.

Sa 57 glasova za, jednim glasom protiv i uz 26 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika  Federacije BiH i Odluku o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Novoizabrani predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara obratio se zastupnicima.

Safet Kešo, uime Komsiije za izbor i imenovanje, zatražio je petominutnu pauzu kako bi Komisija donijela Odluku o razrješenju Marinka Čavare dužnosti potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH.

Pauza pet minuta.

Nakon pauze, na rad se prešlo po tački dva dnevnog reda.

2.      Izbori i imenovanja

Komisija za izbor i imenovanje na 3. sjednici održanoj 09.02.2015. godine razmatrala je:

  • Razrješenje Marinka Čavara sa funkcije potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Fedearcije BiH iz reda hrvatskog naroda,
  • Imenovanje potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH iz reda hrvatskog naroda.

Safet Kešo dodatno je obrazložio izvještaj. Kazo je između ostalog da je za kandidata za poptpredsjedavajućeg Predstavničkog doma iz reda hrvatskog naroda pedložen Mladen Bošković.

U diskusiji niko nije učestvovao.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o razrješenju Marinka Čavare sa funkcije potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 22 uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Mušić zaključio jrad 3. vanredne sjednice u 15.39.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.