31. Mart. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

5. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 31. mart 2015. godine, sa početkom u  20 sati.

Za 5. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2015. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2015. godinu – hitni postupak,
  3. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2015. godinu, Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu,
  4. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu,
  5. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

5. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 31.03.2015. godine

Sjednica je počela u 20.39.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne zastupnice i zastupnike, predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, premijera i ministre u Vladi Federacije BiH, te predstavnike medijskih kuća koje prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda niko nije učestvovao.

Uslijedilo je izjašnjavanje o hitnosti postupka.

Sa 53 glasa za, 10 glasova protiv i uz 12 suzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu razmatra po hitnom postupku.

Sa 54 glasa za, četiri glasa protiv i uz 18 suzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu razmatra po hitnom postupku.

Sa 55 glasova za, jednim glasom protiv i uz 21 suzdržani glas, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak,
  3. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti  Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu,
  4. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu,
  5. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

1.   Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak

Prijedlog Budžeta dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Budžeta razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Premijer Novalić dao je dodatno obrazloženje.

Uime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Dženan Đonlagić.

Na Prijedlog Budžeta amandmdmane su podnijeli: Mirsad Topčagić i Ismet Kurić – četiri amandmana (Amandman I., koji se odnosi na Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima dodati novu stavku Transfer za rekonstrukciju objekta ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać, u iznosu 2.000.000,00 KM; Amandman II., koji se odnosi na Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima dodati novu stavku Trensfer za izgradnju školskog objekta O.Š. “Cazin I”- Općina Cazin u iznosu 2.000.000,00 KM.; Amandman III., koji se odnosi Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, dodati novu stavku Transfer za izgradnju sportske dvorane u Bužimu, Općina Bužim u iznosu  1.000.00,00 KM; Amandman IV., u Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima stavku Transfer za NP “UNA” povećati na iznos 1.500.000,00 KM.), Dževad Adžem – jedan amandman (odnosi se na razdjel 16, Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti BPK – Goražde planirati iznos 7.000.000,00 KM), Mensud Borović jedan amandman, koji se odnosi na razdjel 16. na Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti – BPK- Goražde, umjesto iznosa 5.000.000,00 KM, planirati iznos 8.000.000,00 KM, Salem Halilović jedan amandman, koji se odnosi na razdjel 16 u Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti - BPK- Goražde umjesto iznosa 5.000.000,00KM planirati 8.000.000,00 KM, te Klub parlamentarki Predstavničkog doma, jedan amandman,  koji se odnosi na Ekomomski kod 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH dodatni iznos 1.000.000,00KM

U raspravi su učestvovali: Sanel Razić, Dženan Đonlagić, Dennis Gratz, Mira Ljubijankić, Sead Jusić, Zana Marjanović, Nasir Beganović, Salem Halilović, Mensud Borović, te premijer Novalić.

Budući da je premijer Novalić kazao da Vlada Federacije BiH predložene  amandmane nije prihvatila, ali da će  ih razmotriti prilikom  Rebalansa budžeta, o njima se nije izjašnjavalo.

Sa 54 glasa za, pet glasova protiv i uz 14 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu.

2.      Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu – hitni postupak

Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog  Zakona o izvršenju Budžeta razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije niko nije obrazlagao.

U raspravi su učestvovali: Nasir Beganović i Elvir Karajbić.

Na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta jedan amandman podnio je Klub zastupnika SDP-a (kojim se mijenja  član 38.). Budući da ga Vlada nije prihvatila, a Klub od njega nije odustao, zastupnici su se izjašnjavali o amandmanu, a koji nije usvojen (22 glasa za, pet glasova protiv i 40 suzdržanih glasova).

Sa 52 glasa za, jednim glasom protiv i uz 21 suzdržani glas, usvojen je  Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu.

3. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu

Finansijski plan dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj tački dnevnog reda razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovala Anela Šestić – Begović.

Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015.godinu.

Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu.

4.   Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog Finansijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj tački dnevnog reda razmatrala su nadležna radna tijala i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 57 glasova za, jednim glasom protiv i uz 17 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu.

Sa 57 glasova za, pet glasova protiv i uz 15 suzdržanih glasova usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za  2015. godinu.

5. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu

Prijedlog Finansijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj tački dnevnog reda razmatrala su nadležna radna tijеla i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 59 glasova za, jednim glasom protiv i uz 17 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Predsjedavajući je zaključio rad 5. vanredne sjednice u 22.05.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.