29. Maj. 2015.

Na osnovu člana 96.stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

6. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za
petak, 29. maja 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za period 2015. – 2019. godine.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

Preuzmi materijal

Zapisnik