14. April. 2015.

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 14.04.2015. godine konstituirajuću sjednicu.

Komisija na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Dana 14. aprila 2015.godine održana je konstituirajuća sjednica Komisije za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kojoj su prisustvovali: Damir Mašić – predsjednik Komisije, Vesna Švancer – potpredsjednica Komisije, Almedina Bulić -sekretarka Komisije i članovi: Jasna Duraković-Hadžiomerović, Darijana Katić, Safet Kešo, Salem Halilović, Enver Bijedić, Mahir Mešalić i Midhat Karović.

Uvodno izlaganje dala je Almedina Bulić, sekretarka Komisije, i upoznala prisutne članove Komisije sa odredbama člana 63. Poslovnika o radu Predstavničkog doma i sa prioritetnim pitanjima kojima se Komisija bavi u okviru svojih nadležnosti.

Također, istaknula je neophodnu saradnju sa Javnim Radio-televizijskim sistemom Federacije Bosne i Hercegovine kao i sa Federalnom novinskom agencijom (Fena) čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno je istaknula probleme u Federalnoj radio-televiziji koje je neophodno što prije rješavati, kao što je imenovanje novog rukovodstva i članova Upravnog odbora, te usvajanje Statuta koji već nekoliko godina nije usvojen, a koji umnogome otežava rad Federalne radio-televizije.

Pored navedenog Komisija treba da se aktivno uključi u poboljšanje i izgled web stranice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i da poradi na kreiranju pozitivnog imidža Parlamenta Federacije BiH, te formiranju Ureda za odnose sa javnošću. Zatim, neophodno je da Komisija preduzme  sve mjere za unapređivanje informiranja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Predstavničkom domu kako bi građani bili što bolje i što potpunije informirani o radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma.

Nakon uvodnog izlaganja sekretarke Komisije članovima se obratio Damir Mašić - predsjednik Komisije i izrazio riječi dobrodošlice i zahvale na prisustvu, te poželio uspjeh u zajedničkom radu.

Posebno je istaknuo organiziranje radne posjete Federalnoj radio-televiziji i Federalnoj novinskoj agenciji na samom početku mandata u roku 60 dana  u cilju ostvarenja što bolje saradnje i međusobne komunikacije kako bi se na licu mjesta vidjeli problemi sa kojima se oni susreću u svom radu i eventualno dogovorili kako i na koji način Komisija može utjecati na poboljšanje njihovog statusa.

Postoje mnoge stvari kojima se Komisija može aktivno baviti u svom radu, kao što je poboljšanje web stranice, unapređenje rada Parlamenta Federacije BiH kada je u pitanju informiranje javnosti, zatim prijenos sjednica,  jer za to postoje tehnički uvjeti i kompletna sala je snabdjevena kvalitetnim kamerama tako da bilo koji kablovski operater može nesmetano preuzeti signal.

Također, Komisiji se obratila i članica Komisije Jasna Duraković-Hadžiomerović koja je uputila oštru kritiku i istaknula da je u što kraćem roku neophodno pokrenuti pitanje uređenja web stranice i njeno konstantno ažuriranje, jer ovo što sada imamo je zaista neozbiljno i krajnje neodgovorno. Predložila je što hitnije formiranje Ureda za odnose sa javnošću i usaglašavanje Pravilnika o radu te službe sa jasno raspoređenim i definiranim pozicijama unutar Ureda, jer je redovno ažuriranje web stranice nužno i neophodno.

Safet Kešo, član Komisije, predložio je da se u narednom periodu pripreme određeni zakonski akti  koji bi poslužili u budućem radu Komisiji kao što je Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom servisu, Statut Federalne radio-televizije i Informacija o imenovanju članova Upravnog odbora Federalne radio-televizije, a koju posjeduje Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a sve u cilju upoznavanja sa ovom problematikom i iznalaženja mogućeg rješenja. 

U nastavku diskusije učestvovali su i ostali članovi Komisije koji su iznijeli svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, te na koncu diskusije Komisija je jednoglasno usvojila sljedeći

Zaključak

Zadužuju se članovi Komisije da do sljedeće prve radne sjednice Komisije  pripreme konkretne prijedloge koji bi bili aktuelizirani i proslijeđeni u formi zaključaka  rukovodstvu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na realizaciju.