25. Mart. 2011.

DNEVNI RED 3. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH

  1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2011. godinu – žurni postupak,
    a) Prijedlog financijskih planova izvanproračunskih fondova za 2011. godinu,
  2. Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2011. godinu – žurni Postupak,
  3. Prijedlog plana razvojnih projekata u FBiH za 2011. – 2013. godine,
  4. Dokument okvirnog proračuna FBiH za razdoblje 2011. – 2013. godine.