19. Mart. 2015.

Z  A   P  I  S  N  I  K

Sa prve – konstituirajuće sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održane u četvrtak, 19. marta 2015. godine sa početkom u 13 sati. Sjednica je održana u  Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu,  ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, soba 413 na  četvtom  spratu.                                                                                                           
Sjednici su prisustvovali: Jasna Duraković  Hadžiomerović  -  predsjednica Komisije, Kenela Zuko - zamjenica predsjednice, Ajša Ćenanović, Suzana  Franka Galić, Alma Kratina, Mira Ljubijankić, Anela Šestić-Begović, Azra Hadžić, Mehrudin Švago  - član/ice Komisije.
Opravdano odsutne: Darijana Katić i Elma Đogić – članice Komisije.

Sjednicom je predsjedavala Jasna Duraković Hadžiomerović – predsjednica Komisije,  koja je predložila sljedeći:
 
D N E V N I  R E D

  1. Konstituiranje Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
  2. Tekuća pitanja.

Pošto je prihvaćen ovakav dnevni red prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda.

Ad/1 Jednoglasno je konstituirana Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, što je stvorilo pretpostavke za njen daljnji rad i punovažno odlučivanje.

Ad/2 a - Predsjednica Komisije upoznala je prisutne o boravku u Beogradu, gdje je prisustvovala regionalnoj konferenciji o položaju žena u politici  - njihovoj zastupljenosti u politici i uopće o aktivnostima žena, te naglasila da će se takve sjednice i dalje održavati, a druga regionalna konferencija će se održati u Tirani u septembru ili oktobru 2015. godine.

b -  Pošto je sjednica organizirana u kratkom vremenskom periodu, odlučeno je da se opravda izostanak onima koji joj nisu prisustvovali, a ubuduće sjednice organizirati na vrijeme, kako je predviđeno Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.


Sjednica je završena u 13.45.