12. Maj. 2015.

Na 1. sjednici Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 12.05.2015.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Konstituisanje Odbora,
  2. Nadležnost Odbora,
  3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu FBiH-hitni postupak,
  4. Prijedlozi i mišljenje Odbora vezano za izradu nacrta Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2015.godinu, (veza: Akt broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015.godine).

Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:

I Z V J E Š T A J

  1. Konstituisanje Odbora

Odbor je upoznat sa  Odlukama o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma  Parlamenta Federacije BiH, a vezano za sastav i konstituisanje Odbora za promet i komunikacije, PD broj: 01-02-1336/14-4 od 02.decembra 2014.godine i PD broj: 01-02-1523/14-1 od 29.decembra 2014.godine.

Odbor je prihvatio gore navedene Odluke.

  1. Nadležnost Odbora

Odbor je upoznat sa nadležnostima Odbora definisanim u članu 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

  1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine-hitni postupak.

Uvodno obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona, u ime Vlade, iznijeli su predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Nakon rasprave o predloženom Zakonu, Odbor je većinom glasova prisutnih članova, i jednim suzdržanim glasom,  prihvatio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije BiH. Odbor, također podržava donošenje Zakona po hitnom postupku.

Odbor predlaže Predstavničkom domu da usvoji navedeni Zakon.

  1. Prijedlozi i mišljenje Odbora vezano za izradu nacrta Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2015.godinu, (veza: Akt broj: 01-02-539/15 od 07.04.2015.godine).

Odbor nije imao konkretnih prijedloga vezano za ovu tačku dnevnog reda, ali je iznio stav da se sačeka Nacrt programa rada Vlade Federacije BiH za 2015.godinu, odnosno resornog Ministarstva prometa i komunikacija, o čemu će se Odbor izjasniti.

U skladu sa članom 53. Poslovnika, za izvjestioca ispred Odbora, na sjednici Doma, određen je predsjednik Odbora, Enver Bijedić.