14. Juli. 2011.

Obavještavam Vas da će se 3. redovna sjednica  Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  četvrtak, 14. jula  2011. godine u 10 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI   RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama –hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (predlagač: Irfan Ajanović) – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o finansijsko – informatičkoj agenciji – skraćeni postupak,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH,
 8. Nacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti,
 9. Nacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH,
 11. Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu,
 12. Izvještaj o stanju u poljoprivredi (Zeleni izvještaj) za 2010. godinu,
 13. Izbori i menovanja