01. Decembar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

5. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 01. decembra 2015. godine, sa početkom u 10 sati.

Za 5. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Nacrt Budžeta FBiH za 2016. godinu,
  2. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu,
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici,
  4. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2015. godinu i Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu sa priloženim dokumentima,
  5. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Elektroprivrede HZ HB” d.d. Mostar za 2014. godinu,
  6. Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  7. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

ZAPISNIK