09. Oktobar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

9. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za petak, 09. oktobar 2015. godine, sa početkom u 16  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK