• Zakon o Gradu Bihać , 01-02-705-02/14 , 22.09.2014.

  • Zakon o nasljeđivanju u Federaciji BiH 01-02-711-02/14 , 22.09.2014.

  • Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH 01-02-551-02/14 , 14.07.2014.

  • Zakon o izmjenama Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH 01-02-550-02/14 , 14.07.2014.

  • Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 01-02-610-02/14 , 05.08.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH 01-02-359-02/14 ,05.05.2014.

  • Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza FBIH 01-02-360-02/14 , 05.05.2014.

  • Zakon o inspekcijama Federacije BiH 01-02-654-02/14 , 02.09.2014.

  • Izmjena i dopuna Proračuna Federacije BiH za 2014. 01-02-604-02/14 , 05.08.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2014. 01-02-606-02/14 , 05.08.2014.