• Odlukа o izboru članova u Vijeće za zaštitu Vitalnog interesa u Ustavnom sudu Federacije BiH 01-02-727-02/14 , 29.09.2014.

  • Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH , 01-02-369-02/14 , 06.05.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BIH 01-02-140/14 , 13.02.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. god.01-02-434-02/14 , 30.05.2014.

  • Zakon o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji BiH 01-02-506-02/14 , 24.06.2014.

  • Odlukа o prihvaćanju zaduženja o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) , BiH i FBiH i Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d.d Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo 01-02-51

  • UKAZ o proglašenju Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije BIH , 01-02-645-02/14 , 28.08.2014.

  • Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u federaciji BiH 01-02-561-02/14 , 17.07.2014.

  • Zakon o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2014. god. 01-02-320-02/14 , 17.04.2014.

  • Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika , zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta FBiH 02-05-777/14 , 16.06.2014.