• Odlukа o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)Frankfurt na Majni , Bosne i Hercegovine , Federacije BiH i općina Tuzla i Zenica za realizaciju projekta vodosnabdjevanja i zbrinjavanja otpadnih voda

  • Odlukа o izmjeni Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH 01-02-605-02/14 , 05.08.2014.

  • Zakon o dopuni zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije 01-02-39-02/14 , 13.01.2014.

  • Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji BiH 01-02-40-02/14, 13.01.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH 01-02-581-02/14 , 19.07.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 01-02-720-02/14 , 25.09.2014.

  • Odlukа o utvrđivanju programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBIH za period 2013.-2016. , 01-02-38-02/14 , 13.01.2014.

  • Odlukа o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Erste Bank Oesterreichischen Sparkassen AG za realizaciju Projekta Nabava medicinske opreme za zdravstvene ustanove uUnsko -sanskom kantonu " 01-02-266-02/14 31.03.2014.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Federacije BiH 01-02-322-02/14 , 17.04.2014.

  • Zakon o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u FBiH 01-02-507-02/14 ,04.06.2014.