Organizacija doma

Zakonodavno-pravno povjerenstvo

Chairperson Belmin Zukan (SDP)
Deputy Chairperson Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...)
Members
Haris Silajdžić (SBiH)
Marko Cvitanović (NS)
Mirza Batalović (NES)
Hakija Bošnjaković (SDA)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Jasna Planinčić
Miroslav Marić
Vernes Mulić

Contact

Tajnik Zakonodavno-pravnog povjerenstva

-----

Tel: 033/209-720

E-mail: zakonodavno.pravnakomisija@parlamentfbih.gov.ba, 

Competencies
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Zastupnički dom u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Federacije i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima Zastupničkom domu; 
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Zastupnički dom; 
  • razmatra, na zahtjev Zastupničkog doma, opće akte organizacija i zajednica na koje Zastupnički dom daje potvrdu, odnosno suglasnost sa stanovišta usklađenosti sa Ustavom Federacije i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima; 
  • utvrđuje prečišćene tekstove zakona, drugih propisa i opštih akata Zastupničkog doma ako je za to ovlašćena; 
  • učestvuje u pripremanju programa rada zakonodavne djelatnosti Zastupničkog doma i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom. 

Prijedlozi Povjerenstva koji su formulirani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.

Sessions
Other activities
Gallery