12.12.2013.

Potpisan Twinning ugovor parlamenata u Bosni i Hercegovini sa parlamentima Mađarske i Francuske