25.03.2015.

Sastanak predsjedavajućeg sa direktorom Direkcije za vanjske poslove Narodne skupštine Mađarske