15.04.2015.

Predsjedavajući prisustvovao 23. godišnjici formiranja Armije RBiH