23.04.2015.

Predsjedavajući Mušić sastao se sa predstavnicima Udruženja žrtava svjedoka genocida