13.05.2015.

Održana prva radna sjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH