18.05.2015.

Sastanak predsjedavajućeg sa delegacijom Narodne vlade Henana