19.10.2015.

Održana tematska sjednica „Diskriminacija porodilja u Federaciji BiH – predstavljanje Specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH“