02.12.2015.

Članovima komisija za EU integracije oba doma Parlamenta Federacije BiH predstavljen Izvještaj o BiH ka članstvu u EU