12.01.2016.

Sastanak predsjedavajućeg sa predstavnicama Udruženja Žene ženama