26.01.2016.

Završetak Twinning projekta „ Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU„