08.11.2017.

Predsjedavajući Mušić i Bradara u posjeti Hrvatskom saboru