31.01.2018.

Održana regionalna konferencija u Beogradu o rodnoj ravnopravnosti i reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu